Taalniveau NT2

Er zijn 6 niveaus vastgesteld door Het Europese Referentiekader (Common European Framework Reference – CEFR)

Kijk op check level

Starter [absolute beginner]: niveau A0

Basisgebruiker:

  1. Beginners I: niveau A1 (‘basisexamen’)
  2. Beginners II: niveau A2 (‘inburgeringsexamen’)

Onafhankelijk gebruiker

  1. Halfgevorderd [intermediate]: niveau B1 (‘staatsexamen programma I’)
  2. Gevorderd [advanced]: niveau B2 (‘staatsexamen programma II’)

Vaardig gebruiker

  1. Zeer gevorderd I [highly advanced]: niveau C1
  2. Zeer gevorderd II [highly advanced]: niveau C2

Voor een compleet oordeel, vraagt advies een beoordeling van een gecertificeerd NT2-docent.
Hier vindt u een globale beschrijving van de taalniveaus in het Nederlands, Engels