Maaike Weidema NT2 Dutch lessons

Over Maaike

Maaike Weidema vindt taal interessant: de klanken, de melodie, de structuur en het gevoel dat een taal oproept.
Bovendien vindt ze lesgeven aan mensen die een ander -cultureel- perpectief meenemen, verfrissend.

Na een periode van heen en weer wonen tussen Amsterdam en Parijs, gaat Maaike eerst Frans, dan psychologie studeren in Amsterdam. Na haar master is Maaike enige tijd werkzaam als onderzoeker cognitieve psychologie in Leiden. Samen met collega’s richt ze het Babylab Leiden op.
In deze periode, vanaf 2005, begint Maaike als vrijwilliger les te geven bij het ‘Amsterdam Buurvrouwen Contact‘  [Lees ABC boekje 10 jaar jubileum over haar ervaringen].

Het lesgeven ‘in je eigen taal’ en alles wat bij dat lesgeven komt kijken, vindt ze zó leuk dat ze zich in 2007 omschoolt tot gecertificeerd NT2-docent.

Daarna is Maaike bij diverse taalinstituten werkzaam. Hierdoor bouwt ze een brede ervaring op met lesgeven aan mensen van diverse taalniveaus, opleidingsniveaus en nationaliteiten.

In 2009 begint zij als freelancer met “De Taalspiegel“.  Onder deze naam geeft ze les aan huis, bedrijf & taalinstituut.
In de ontmoetingen met verschillende mensen, en door hén met andere culturen & talen & groepsdynamieken, vindt ze tot op heden, grote motivatie om haar lessen zo interessant, leuk en uitdagend mogelijk te maken.

Een tweede motivatie vindt ze in contacten met collega-taaldocenten. Tijdens intervisiebijeenkomsten draait het om het uitwisselen van ervaring – uit de lespraktijk, met (nieuw) lesmateriaal en in didactiek.

Hoewel tijdens de lessen hoofdzakelijk Nederlands gesproken wordt, spreekt Maaike ook Frans en Engels.

Lid van BVNT2 – Beroepsvereniging docenten Nederlands als 2e taal –